چرا وب سایت داشته باشیم؟

امروزه سفارش طراحی وبسایت در لیست اولویت های هر شرکت یا کسب و کاری قرار گرفته است. صاحبان مشاغل میدانند که روز به روز به تعداد کاربران اینترنت افزوده میشود و برخورداری از پایگاهی خوب در دنیای مجازی نیاز به توجه ویژه ای دارد. افزایش تاثیرگذاری یک سایت در جلب نظر مخاطب و همچنین تخصصی شدن حرفه طراحی وبسایت، میطلبد که نگاهی حرفه ای به این مقوله داشته باشیم.

مشاوره رایگان طراحی سایت

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

«دیجیتال مارکتینگ به هرگونه‌­ای از بازاریابی محصولات و خدمات می­‌گویند که از طریق دستگاه‌­های الکترونیکی انجام می‌­شود».

طبق این تعریف، دیجیتال مارکتینگ مفهوم نسبتاً جدیدی نیست، بلکه اولین بازاریابی دیجیتال صورت گرفته در دنیا مربوط می‌­شود به بیش از ۱۰۰ سال پیش. رادیو سال ۱۹۸۶ اختراع شده است. ۱۰ سال زمان برد تا رادیو به محصولی عمومی تبدیل شود و اکثر مردم آن را تهیه کنند و از آن­جا بود که به فکر تبلیغات نیز افتادند. اولین تبلیغات مربوط بود به یک اجرای اُپرا که بعد از پخش آن فوراً بلیط‌­های آن اجرا فروخته شد و این شد روز تولد دیجیتال مارکتینگ.

مشاهده پکیج های دیجیتال مارکتینگ

ویرا را بهتر بشناسید

آژاﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری وﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻮان و ﺧﻼق در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ، ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺳﺌﻮ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. آژاﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری وﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ی وب و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ آﻓﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ، وﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

مشتریان ما در باره ی ویرا چه می گویند؟

لبخند مشتریان ویرا

رضایت مشتری برای هر شرکت حرف اول رو میزنه .پس برای ما خیلی مهمه هر پروژه ای که دریافت میکنیم به بهترین شکل ممکن به انتها برسه و باعث جلب اعتماد شما عزیزان بشه.
مطمئن باشید با خیال راحت می تونید پروژه هاتون رو به ما بسپرید.

احمد جوکاری

همکاری با گروه نوآوران سیستم ویرا برای ما بسیار فوق العاده بود. دقت، حوصله، خلاقیت و مسئولیت پذیری که در قبال پروژه دارند بی نظیره.

مدیریت مجموعه امن آفرین

نرگس دهکردی

باشروع همکاری در حوضه ی دیجیتال مارکتینگ با گروه نوآوران سیستم ویرا فروش شرکت چند برابر شد و بازدهی مون بالاتر رفت.واقعا ممنونم از زحمات گروه شما.

مدیر فروش شرکت ایران لبکس

امیر کاظمی

همیشه برای نمایش نمونه کارهای عکاسیم به مشتری ها مشکل داشتم تا اینکه با گروه حرفه ای ویرا آشنا شدم.ممنونم ازتون.

آتلیه فیلم و عکس هانیه

احمد جوکاری

همکاری با گروه نوآوران سیستم ویرا برای ما بسیار فوق العاده بود. دقت، حوصله، خلاقیت و مسئولیت پذیری که در قبال پروژه دارند بی نظیره.

مدیریت مجموعه امن آفرین

نرگس دهکردی

باشروع همکاری در حوضه ی دیجیتال مارکتینگ با گروه نوآوران سیستم ویرا فروش شرکت چند برابر شد و بازدهی مون بالاتر رفت.واقعا ممنونم از زحمات گروه شما.

مدیر فروش شرکت ایران لبکس

امیر کاظمی

همیشه برای نمایش نمونه کارهای عکاسیم به مشتری ها مشکل داشتم تا اینکه با گروه حرفه ای ویرا آشنا شدم.ممنونم ازتون.

آتلیه فیلم و عکس هانیه

نظرات مشتریان